Privacybeleid

U kunt onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. In individuele gevallen kan het echter nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken om bepaalde functies van onze website te kunnen gebruiken. Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en verwerken wij bovendien persoonlijke gegevens die we verwerken in overeenstemming met de verordening voor gegevensbescherming.

 

We zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen u daarom informeren over uw rechten en het type en de reikwijdte van de respectieve gegevensverzameling.

1. Verantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming 

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (FWBP):

TET Travel Expert Technologies GmbH
Mehringdamm 57, 10961 Berlijn
Telefoon: +49 30 2089800-00
Fax: +49 30 2089800-18
E-mail: [email protected]

 

Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld binnen het bedrijf. U kunt deze persoon als volgt bereiken aangaande alle zaken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Dr. Wilfried Röder
InfAI Management GmbH
Goerdelerring 9, 04109 Leipzig
[email protected]
Telefoon: +49 30 2089800-19

2. Voorwaarden en definities 

Persoonlijke gegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokken persoon'). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

Betrokken personen zijn personen van wie de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

Verwerking betekent elke bewerking of reeks van bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures met betrekking tot persoonsgegevens, zoals de verwerving, verzameling, organisatie, sortering, opslag, aanpassing of wijziging, lezen, ophalen, gebruiken, openbaarmaking door verzending verspreiding, of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, wissing of vernietiging.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de uitvoering van werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon.

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonlijke gegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De verantwoordelijke persoon is de persoon die beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken en die deze ook dienovereenkomstig uitvoert.

Verwerker is een andere natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam waaraan persoonsgegevens worden verstrekt.

Toestemming van de betrokkene is een vrijwillig, specifiek geval, een weloverwogen en ondubbelzinnige uitdrukking van toestemming in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Schending van de bescherming van persoonlijke gegevens is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies of wijziging, hetzij onbedoeld of onwettig, hetzij tot ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang tot persoonlijke gegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

De toezichthoudende autoriteit is een onafhankelijk staatsorgaan dat door een EU Lidstaat is opgericht overeenkomstig artikel 51 AVG, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

3. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op verschillende technische manieren en indien nodig ook onder de uitbreiding van verdere dienstverleners. We willen u graag informeren over de concrete details van de verwerking op de volgende punten.

 

Bezoek onze Website

Wanneer u onze website bezoekt, i.e. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is Artikel 6, lid 1, eerste alinea, van de AVG, § 15 Duitse Telemediawet (TMG)):

 • IP-adres en serviceprovider

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 • Website waarvan het verzoek afkomstig is

 • Browser incl. taal- en softwareversie

 • Besturingssysteem en de interface

 

Gebruik van Cookies

 1. Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie instelt (hier door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

  • Tijdelijke cookies

  • Persistente cookies

 3. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

 4. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt op elk moment cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 5. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en ook de aanvaarding van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 6. We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

 

Gebruik van het contactformulier

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, worden de gegevens die u hebt ingevoerd (uw e-mailadres en regelmatig uw naam, uw telefoonnummer en de andere gegevens die u hebt verstrekt) door ons opgeslagen op het moment van inzenden om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 p. 1 f van het AVG.

 2. U kunt ook contact opnemen met ons via het contactformulier via het e-mailadres dat op de website wordt vermeld.

 3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar [email protected] of door uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens mede te delen aan de persoon/personen vermeld in Sectie 1. Als u rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk gewenst moment op dezelfde manier bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 4. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

 5. Als uw contactopname gericht is op het sluiten of uitvoeren van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b van het AVG.

 

Gebruik van ons feedbackformulier

 1. Om u feedback te geven over uw reis, geven we u de gelegenheid om uw mening over de reis met ons te delen door een formulier aan het einde van uw reis te gebruiken. Dit stelt ons in staat om onze services te optimaliseren en onze algehele service interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor dit doel worden de gegevens die u op onze website invoert via het feedbackformulier (uw e-mailadres en uw naam of pseudoniem gespecificeerd in het feedbackformulier, indien verstrekt, uw profielfoto, uw ingediende beoordeling, uw waarschijnlijkheid van aanbeveling, uw ervaring rapport en de andere gegevens die u verstrekt) door ons opgeslagen op het moment van verzending om uw feedback zodanig te verwerken.

 2. Als u uw feedback onder uw naam wilt publiceren en ons uw toestemming wilt geven, vul dan uw naam in op het feedbackformulier in plaats van een pseudoniem, anders is rechtstreekse persoonlijke referentie uitgesloten.

 3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar [email protected] of door uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens mede te delen aan de persoon/personen vermeld in Sectie 1.

 4. We zullen de gegevens verwijderen die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is of u de verwijdering vraagt, of de verwerking beperken als er legale opslagverplichtingen zijn.

 5. We gebruiken uw feedback om onze service te optimaliseren. De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG. Als u ons toestemming geeft voor de publicatie van uw feedback op onze website, is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a van het AVG.

 

Verzending van nieuwsbrieven

 1. Mits uw toestemming, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarmee we u informeren over actuele gegevensbeschermingskwesties en evenementen. De mogelijke onderwerpen staan ​​vermeld in de toestemmingsverklaring.

 2. We gebruiken de double opt-in procedure om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u wilt dat de nieuwsbrief wordt verzonden. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, om een ​​mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te verduidelijken.

 3. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De indicatie van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De wettelijke basis is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a van het AVG.

 4. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken en de nieuwsbrief annuleren. U kunt uw herroeping aangeven door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief, of door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een bericht te sturen naar de contactgegevens op de opdruk.

 5. We willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden met één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyse koppelen we de gegevens vermeld onder 3 hierboven ('Bezoek onze website') en de webbakens met uw e-mailadres en een individuele ID. Links die in de nieuwsbrief worden ontvangen, bevatten ook deze ID. De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld, i.e. de ID's zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens.

 6. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of door ons op de hoogte te stellen van een andere contactmethode. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een annulering bewaren we de gegevens puur statistisch en anoniem. Zulke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard hebt gedeactiveerd. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt bovenstaande tracking plaats.

 

Gebruik van ons Agentschapszone

 1. Als u een partner wilt worden en onze Agentschapszone wilt gebruiken, moet u zich registreren door uw e-mailadres, een wachtwoord van uw keuze, uw telefoonnummer of uw Skype-naam op te geven. U moet ook de landen opgeven waarin u werkt. We moeten ook op de hoogte zijn van de naam en website van het bureau, de relatie tussen uw particuliere en zakelijke klanten, de talen waarin u kunt communiceren en de software die u voornamelijk gebruikt. De gegevens worden ingevoerd met behulp van een formulier. Het is verplicht om de bovengenoemde gegevens te verstrekken; alle verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt via ons portaal.

 2. Na registratie ontvangt u via het e-mailadres dat u hebt opgegeven bericht over de huidige status. Vervolgens vindt het selectieproces plaats. Indien nodig nemen we contact met u op via de contactgegevens die u heeft verstrekt.

 3. Als u ons portaal gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tot u uw toegang permanent beëindigt. Bovendien bewaren wij de vrijwillige gegevens die u hebt verstrekt voor de duur van uw gebruik van de portal, tenzij u deze van tevoren verwijdert. U kunt alle informatie in het beschermde gebied beheren en wijzigen. De wettelijke basis is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b en f van het AVG.

 4. Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen, wordt de verbinding gecodeerd met SSL of HTTPS.

 

Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (zie Sectie 3 hierboven, 'Gebruik van cookies'). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-beheerder te voorzien van verdere diensten die verband houden met website- en internetgebruik.

 2. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 3. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 4. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Als gevolg hiervan worden IP-adressen verder in verkorte vorm verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld persoonlijk zijn, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

 5. We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 6. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.
  Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html en Privacybeleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

 

Mixpanel

 1. Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Mixpanel. om statistische evaluaties uit te voeren die ons in staat stellen ons aanbod te optimaliseren en aantrekkelijker te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Mixpanel is Art. 6 par. 1 p. 1 p. f van het AVG.

 2. Cookies (zie Sectie 3. 'Gebruik van cookies' hierboven) worden op uw computer opgeslagen voor deze analyse om herkenning mogelijk te maken wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Mixpanel verzamelt en slaat gebruiksgegevens op in pseudonieme profielen die worden verwerkt door een Mixpanel-server in de VS.

 3. U kunt de evaluatie voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te voorkomen. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser. Als u geen loggegevens van uw activiteiten op deze website naar Mixpanel wilt overbrengen, kunt u het loggen van uw activiteit uitschakelen met behulp van de zogenaamde opt-out-cookie op https://mixpanel.com/optout/. Als u de opslag deactiveert van cookies, wijzen wij erop dat u deze website mogelijk niet in zijn geheel zult kunnen gebruiken.

 4. We zullen uw IP-adres alleen in verkorte vorm naar Mixpanel verzenden. Dit betekent dat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden via een mixpaneel, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

 5. Informatie van de provider: Mixpanel, Inc. 405 Howard St., Flr 2, San Francisco, CA 94105 (VS). Voor meer informatie over de bescherming van de provider gaat u naar https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/. Mixpanel heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Pingdom

 1. Deze website gebruikt de Pingdom-controleservice om het laadgedrag en de presentatie van inhoud op onze website te verbeteren. De wettelijke basis voor het gebruik van Pingdom is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Pingdom zal de gegevens vermeld in Sectie 3 'Onze website bezoeken' anoniem beoordelen en, indien nodig, opslaan in cookies (zie Sectie 3 'Gebruik van cookies' hierboven) op uw computer om de browser te herkennen en zo een analyse van uw toegangen te kunnen uitvoeren, evenals analyses inzake het laadgedrag en de beschikbaarheid van onze website.

 3. Om het gebruik van cookies op uw computer te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet langer op uw computer kunnen worden opgeslagen of cookies die al zijn opgeslagen, worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan ertoe leiden dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd.

 4. Informatie van de leverancier: Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Het privacybeleid van Pingdom is te vinden op https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we website-tags kunnen beheren vanuit één interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieless-domein. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering op het domein- of cookieniveau is voltooid, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Raadpleeg de gebruiksrichtlijnen voor dit product voor meer informatie: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

 

Integratie van Google Web Fonts

 1. Deze website gebruikt Google Web-lettertypen voor verbeterde visualisatie. Dit zijn lettertypen die worden opgehaald van een server van Google wanneer u onze website bezoekt en worden opgeslagen in de cache van uw browser om onze website weer te geven. Ga naar https://fonts.google.com/about# voor meer informatie. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Web Fonts is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie die u hebt gebeld. Daarnaast worden de gegevens die zijn vermeld in Sectie 3 'Gebruik van cookies' en ‘Bezoek onze website’ van deze verklaring verzonden. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, wordt uw informatie rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u onze site bezoekt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor onverwerkte gebruikers) voor het aanbieden van vraaggerichte advertenties. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 3. Informatie van de aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over opties voor de bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Amazon CloudFront

 1. Deze website gebruikt Amazon CloudFront voor verbeterde visualisatie. Het is een wereldwijde Content Delivery Network (CDN)-service die u op een veilige en snelle manier afbeeldingen en andere bestanden bezorgt van de dichtstbijzijnde server. Dit zal de laadtijden verkorten wanneer u onze website bezoekt, en ons aanbod zal aangenamer voor u zijn en kan worden geoptimaliseerd. De wettelijke basis voor het gebruik van Amazon CloudFront is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Amazon biedt een groot aantal servers in Europa om onze bestanden zo snel mogelijk naar u te verzenden. Het kan echter technisch niet worden uitgesloten dat uw browser toegang heeft tot een server buiten de EU. In dat geval worden de gegevens rechtstreeks vanuit uw browser naar het betreffende land verzonden. Zo verwerkt Amazon uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. Ga naar https://aws.amazon.com/cloudfront/ voor meer informatie over hoe Amazon CloudFront werkt.

 3. Door de website te bezoeken, ontvangt Amazon de informatie die u hebt opgevraagd. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld in Sectie 3, ‘Bezoek onze website', van deze verklaring verzonden. Om de overdracht van gegevens naar Amazon CloudFront te voorkomen, kunt u een Java Script Blocker installeren (bijvoorbeeld http://www.noscript.net of http://www.ghostery.com).

 4. Informatie over de provider: CloudFront wordt beheerd door Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108, VS. Raadpleeg het privacybeleid van het bedrijf voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr. Amazon heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Integratie van Wistia-video's

 1. Deze website gebruikt Wistia om video's te integreren en om onze website aantrekkelijker voor u te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Wistia is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Als u een website opent met dergelijke inhoud, wordt een verbinding met de Wistia-servers tot stand gebracht en worden de gegevens vermeld in Sectie 3, 'Bezoek onze website', van deze verklaring verzonden om de gevraagde inhoud naar u te kunnen verzenden.

 3. Wistia maakt bovendien gebruik van zogenaamde 'cookies' tekstbestanden (zie Sectie 3. 'Gebruik van cookies' hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt overgebracht naar servers in de VS.

 4. U kunt de opslag van cookies deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 5. Informatie van de provider: Wistia Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts 02139, VS. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Wistia is te vinden in de verklaring betreffende gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: http://wistia.com/privacy. Wistia verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en is onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Integratie van Google Maps

 1. Deze website maakt gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u gemakkelijk de kaartfunctie gebruiken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie die u hebt opgevraagd op de bijbehorende subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld in Sectie 3, 'Gebruik van cookies' en ‘Bezoek onze website', in deze verklaring overgebracht. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, wordt uw informatie rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u onze site bezoekt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor onverwerkte gebruikers) voor het aanbieden van vraaggerichte advertenties. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 3. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en opties voor de bescherming van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Bing Ads

 1. Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Bing Ads verzamelt en slaat gegevens op waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website bij te houden wanneer ze onze website bereiken via advertenties van Bing Ads. Als u via een dergelijke advertentie onze website bezoekt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Onze website bevat een tag voor het bijhouden van universele gebeurtenissen ('Bing UET-tag'). Dit is een code die in verband met de cookie wordt gebruikt om bepaalde niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat de tijd die aan de website is besteed, welke delen van de website zijn opgeroepen en via welke weergave de gebruikers de website hebben bezocht. De wettelijke basis voor het gebruik van Bing Ads is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en wordt daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies te deactiveren. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

 3. Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruik over meerdere elektronische apparaten volgen via tracking van verschillende apparaten, zodat u gepersonaliseerde advertenties op of in Microsoft-webpagina's en -apps kunt weergeven. U kunt dit gedrag uitschakelen op http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out.

 4. Microsoft heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over het privacybeleid van het bedrijf op https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2 en https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

 

Amazon Affiliate-programma

 1. Travel Expert Technologies GmbH is een deelnemer aan Amazon Europe NV. Het partnerprogramma en partner van het advertentieprogramma, dat is ontworpen om een ​​medium te bieden voor websites waarmee advertenties voor advertenties en links naar amazon.de kunnen worden verdiend. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en die onze website interessanter maken voor onze gebruikers.

 2. Om advertenties weer te geven, worden statistische gegevens over u verzameld en verwerkt door onze advertentiepartners. Door de website te bezoeken, ontvangt Amazon de informatie dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt bezocht. Amazon bepaalt uw vereisten via webbakens en stelt indien nodig een cookie in op uw computer. Onder andere worden de gegevens vermeld in Sectie 3 'Gebruik van cookies' en 'Bezoek onze website' van deze verklaring overgebracht. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u bent aangemeld bij Amazon, kunnen uw gegevens daar rechtstreeks aan uw account worden toegewezen. Als u niet aan uw Amazon-profiel wilt worden gekoppeld, moet u uitloggen. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan contractpartners van Amazon en de autoriteiten. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en we zijn ons ook niet bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling. De gegevens worden naar de VS overgebracht en daar geëvalueerd. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 3. U kunt voorkomen dat de installatie van Amazon Affiliate-programma-cookies op verschillende manieren plaatsvindt: a) door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden zal voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties op Amazon via de link https://www.amazon.nl/gp/dra/info; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'Over advertenties' te deactiveren via de link https://www.aboutads.info/choices, deze instellingen worden verwijderd als u uw cookies verwijdert. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

 4. Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de verzameling en verwerking van gegevens, evenals verdere informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, wordt ook verstrekt als aanvulling op de hierboven genoemde privacyverklaring: Amazon EU NV, Amazon Services Europe NV en Amazon Media EU NV, alle drie gevestigd op 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; e-mail: [email protected] Amazon heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon het privacybeleid van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&language=en_GB&nodeId=3312401 http://www.amazon.nl/gp/BIT/InternetBasedAds.

 

Google Adwords Conversie

 1. We gebruiken het aanbod van Google AdWords Conversie om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google AdWords) op externe websites. We kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

 2. Deze advertentiemedia worden door Google geleverd via zogenaamde 'Ad Servers'. Voor dit doel gebruiken we advertentieservercookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie van invoegingen), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave, i.e. het aantal advertenties dat wordt weergegeven voordat er een klik is gemaakt) en opt-out-informatie (markeren dat de gebruiker niet langer wenst te worden geadresseerd) worden meestal opgeslagen als analysewaarden.

 3. Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een klant van AdWords bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. We verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

 4. Vanwege de marketingtools die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die worden opgeworpen door het gebruik van deze tool door Google en u daarom op basis van onze kennis informeren: door de integratie van AdWords Conversie ontvangt Google de informatie die u de juiste heeft genoemd deel uitmaakt van ons internetoptreden of op een aankondiging van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

 5. U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, ontvangt u geen advertenties van externe leveranciers; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein 'http://www.googleadservices.com', https://www.google.nl/settings/ads waarbij deze instelling wordt gebruikt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'Over advertenties' te deactiveren via de link https://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome permanent in uw browsers te deactiveren onder de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

 6. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is kunst. 6 par. 1 p. 1 lit. f van het AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op https://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Facebook Pixel

 1. We gebruiken de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook') om advertenties te gebruiken om acties van gebruikers op externe websites bij te houden nadat ze een website hebben gezien of erop hebben geklikt Facebook advertentie. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

 2. Deze advertentiemedia worden door Facebook geleverd via zogenaamde 'Ad Servers'. Voor dit doel gebruiken we advertentieservercookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Facebook-advertentie, wordt er een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie van invoegingen), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave, i.e. het aantal advertenties dat wordt weergegeven voordat er een klik is gemaakt) en opt-out-informatie (markeren dat de gebruiker niet langer wenst te worden geadresseerd) worden meestal opgeslagen als analysewaarden.

 3. Met deze cookies kan Facebook uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's met Facebook-advertenties bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie niet is verlopen, herkent Facebook mogelijk dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. We verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Facebook biedt ons alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

 4. Uw browser brengt automatisch een directe verbinding tot stand met de Facebook-server op basis van de gebruikte marketingtools. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens verzameld door Facebook door het gebruik van deze tool en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de Facebook Pixel te integreren, ontvangt Facebook de informatie die u het betreffende onderdeel hebt genoemd van onze aanwezigheid op het internet of klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een Facebook-service, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

 5. U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, ontvangt u geen advertenties van derden; b) door de op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'Over advertenties' te deactiveren via de link https://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

 6. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is kunst. 6 par. 1 p. 1 lit. f van het AVG. Ga naar https://www.facebook.com/about/privacy voor meer informatie over de gegevensverwerking van Facebook. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op https://www.networkadvertising.org. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google Optimize

 1. Deze website maakt ook gebruik van Google Optimize om gebruikersgedrag te analyseren aan de hand van zogenaamde A/B-tests. We kunnen u onze websites laten zien met enigszins gevarieerde inhoud, afhankelijk van uw profieltoewijzing. Dit stelt ons in staat om onze services te analyseren en regelmatig te verbeteren en ze interessanter te maken voor u als gebruiker.

 2. Cookies (zie Sectie 3, 'Gebruik van cookies') worden voor deze analyse op uw computer opgeslagen. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

 3. U kunt de evaluatie voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te voorkomen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij erop dat u onze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 4. Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen verder in verkorte vorm verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere door ons verzamelde gegevens.

 5. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Optimize is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG. Neem voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens en voor meer informatie over uw rechten en privacykeuzes contact op met: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043,VS; Privacybeleid voor Advertenties: https://www.google.nl/intl/de/policies/technologies/ads. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Criteo

 1. Deze website gebruikt Criteo om anonieme informatie over het surfgedrag van bezoekers van de website te verzamelen voor marketingdoeleinden. De verkregen statistieken stellen ons in staat te bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Dit stelt ons in staat om u advertenties te tonen die voor u van statistisch belang zijn om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​billijke berekening van de advertentiekosten te realiseren. De wettelijke basis voor het gebruik van Criteo is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. De verzamelde gegevens worden op uw computer opgeslagen in cookies (zie Sectie 3 hierboven 'Gebruik van cookies' en 'Een bezoek aan onze website'). Criteo gebruikt een algoritme om anoniem vastgelegd bezoekersgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op websites van derden.

 3. In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorgegeven aan derden.

 4. U kunt bezwaar maken tegen de analyse van uw surfgedrag op onze website door hier te klikken op Criteo-uitschrijving op http://info.criteo.com/privacy/privacy.aspx?infonorm=3&partner=4057&static=1&confirm=Subscription. Als u zich al hebt afgemeld en u wilt gepersonaliseerde Criteo-banners opnieuw zien, klik dan op de Criteo-registratie onder dezelfde link.

 5. Informatie van de leverancier: Criterio SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs (Frankrijk). Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikte technologie het privacybeleid van Criteo op https://www.criteo.com/privacy/.

 

Lucky Orange

 1. Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Lucky Orange om statistische evaluaties uit te voeren die ons in staat stellen ons aanbod te optimaliseren en aantrekkelijker te maken. Lucky Orange kan muisklikken, muisbewegingen en scrollen registreren. Lucky Orange kan informatie over toetsaanslagen die u vrijwillig op deze website invoert opnemen. De wettelijke basis voor het gebruik van Lucky Orange is art. 6 alinea. 1 p. 1 van het AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 2. Cookies (zie paragraaf 3. 'Gebruik van cookies' hierboven) worden voor deze analyse op uw computer opgeslagen om herkenning mogelijk te maken wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Lucky Orange verzamelt en bewaart gebruiksgegevens in pseudoniemprofielen die worden verwerkt door een Lucky Orange server in de VS. U kunt de evaluatie voorkomen door het verwijderen van bestaande cookies en het voorkomen van de opslag van cookies. Het voorkomen van het opslaan van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser. Als u geen loggegevens van uw activiteiten op deze website naar Lucky Orange wenst over te dragen, kunt u het loggen van uw activiteiten uitschakelen met behulp van de zogenaamde ‘opt-out’ cookie op https://privacy.luckyorange.com/ ("Do not track me"). Als u het opslaan van cookies deactiveert, wijzen wij u erop dat u mogelijk niet in staat bent om deze website in zijn geheel te gebruiken.

 3. Wij zullen uw IP-adres alleen in verkorte vorm aan Lucky Orange doorgeven. Dit betekent dat rechtstreeks persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser met behulp van Lucky Orange doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

 4. Informatie van de aanbieder: Lucky Orange LLC, 8680 w. 96th Street, Suite 200, Overland Park, KS 66212, USA; Voor meer informatie van de aanbieder met betrekking tot de bescherming van gegevens, zie https://www.luckyorange.com/privacy.php. Lucky Orange heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Integratie van de Trustbadge Trusted Shop

 1. Deze website maakt gebruik van de Trustbadge van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland, om het Trusted Shops-goedkeuringszegel en de verzamelde beoordelingen op deze website te tonen. Dit stelt ons in staat om onze diensten te optimaliseren en aantrekkelijker te maken voor u als gebruiker dankzij de transparantie die we hebben opgedaan. De wettelijke basis voor het gebruik van de vertrouwensbadge is Art. 6 Par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 2. Wanneer u de Trustbadge opent, worden de gegevens in Sectie 3 'Bezoek onze website' overgedragen aan Trusted Shops. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch verwijderd uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

 3. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops als u hiermee hebt ingestemd, besluiten om producten of services van Trusted Shops te gebruiken na het voltooien van een bestelling of boeking of al bent geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 4. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzameling en verwerking van gegevens door Trusted Shops is te vinden in hun privacybeleid op https://www.trustedshops.de/impressum/.

 5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar [email protected] of door uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens tegenover de persoon in Sectie 1 kenbaar te maken. Als u rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk gewenst moment op dezelfde manier bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

4. Uw rechten 

U hebt de volgende rechten betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, jegens ons. Deze gegevens kunt u op elk moment informeel bevestigen aan de contactpersoon vermeld in 2. hierboven. U hebt recht op informatie, recht op correctie, recht op annulering (recht op vergeten te worden) en recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Bovendien hebt u recht op gegevensoverdracht en hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt in het bijzonder als de rechtsgrondslag van de verwerking Art is. 6 par. 1 p. 1 lit. f van het AVG.

 

We willen u er vriendelijk op wijzen dat de uitoefening van uw rechten in individuele gevallen aan bepaalde voorwaarden kan worden onderworpen.

 

Garantie van gegevensbeveiliging en gegevensbescherming

 

Om de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen, voeren wij een groot aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen uit, waarvan we de doeltreffendheid regelmatig hebben gecontroleerd.

 

Dit privacybeleid werd vertaald naar het Nederlands voor uw gemak. In geval van onjuistheden, vergetelheden en contradicties met de originele Duitse versie, heeft deze laatste de bovenhand.

 

Geldig vanaf: 10/10/2019

© 2019, TET Travel Expert Technologies GmbH